• CANDLESTICK HEIMO ZOBERNIG

Dziuba Jewels

CANDLESTICK HEIMO ZOBERNIG

€8.000,00

HEIMO ZOBERNIG

Bronze
33 x 45 x 18 cm
Auflage: 25 + 5 AP
Ausführung: Loderer Kunstgießerei, Fellbach
Herausgeber: mumok, Wien / Dziuba Jewels, Berlin